MALAYSIAN UNIVERSITY ENGLISH TEST (MUET)

1 Wajib daftar.
2 Wajib ambil sebelum memohon ke IPTA.
3 Dikendalikan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM).
4 Kolej Matrikulasi hanya menawarkan Ujian Muet Akhir Tahun sahaja.
5 Terbahagi kepada Ujian Lisan dan Ujian Bertulis (3 bahagian):
 
  1. Listening (800/1)
  2. Speaking (800/2)
  3. Reading (800/3)
  4. Writing (800/4)
6 Yuran Pendaftaran RM100 (bermula tahun 2012).
7 Maklumat Lanjut, sila layari laman web MPM di www.mpm.edu.my.
   
 

Nota:

* Semua maklumat adalah tertakluk kepada perubahan dan pindaan.
SYARAT KELAYAKAN MENDUDUKI MUET
DAN
TEMPOH SAH LAKU KEPUTUSAN MUET
   
1. Dimaklumkan bahawa mulai MUET Pertengahan Tahun 2009,TIADA sebarang syarat kelayakan yang dikenakan kepada calon untuk menduduki MUET
2. Dimaklumkan bahawa tempoh sah laku keputusan MUET adalah seperti yang berikut:
 

a)

Bagi keputusan MUET yang dikeluarkan sebelum tahun 2009, tempoh sah lakunya adalah sehingga 18 Julai 2013
 

b)

Bagi keputusan MUET yang dikeluarkan mulai tahun 2009, tempoh sah lakunya ialah lima tahun mulai tarikh keputusan ujian dikeluarkan